×

Campaign: CellAge: Polish

CellAge, nowa innowacyjna firma rozpoczyna swoją pierwszą kampanię finansowania społecznościowego na Lifespan.io – internetowej platformie założonej przez Fundację Obrony Wydłużania Życia (ang. Lifespan Extension Advocacy Foundation). CellAge pracuje nad stworzeniem nowych narzędzi i terapii pozwalających na rozpoznawanie i usuwanie komórek w stanie senescencji, żeby walczyć z chorobami wieku starczego, takimi jak miażdżyca, choroba zwyrodnieniowa stawów czy nowotwory złośliwe.

Niedawne zmiany w strukturze demograficznej naszej populacji stawiają nowe wyzwania zarówno naukowcom, jak i politykom. Starzenie się nie tylko znacząco obniża jakość życia, ale staje się również coraz to większym obciążeniem dla sektora prywatnego, jak i publicznego.

Niedawny przełom naukowy w dziedzinie badań nad starzeniem się wykazał, że komórki w stanie senescencji, które gromadzimy w ciele wraz z wiekiem, przyczyniają się do rozwoju różnorakich chorób wieku starczego. Badania na myszach udowodniły, że usuwanie komórek w stanie senescencji może znacząco wydłużyć zdrową długowieczność – okres życia, w którym jesteśmy zdrowi i nie cierpimy na poważne choroby. Żeby pomóc w walce z chorobami wieku starczego u ludzi, CellAge pracuje nad stworzeniem nowego narzędzia, które pozwoli na bezpieczne i skuteczne rozpoznawanie i usuwanie komórek w stanie senescencji.

Koncepcja technologiczna CellAge’u jest zakorzeniona w połączeniu dwóch ekscytujących dziedzin – biologii syntetycznej i badań nad procesami starzenia. Badania, które staną się możliwe dzięki CellAge’owi, doprowadzą do stworzenia dwóch innowacyjnych produktów. Pierwszy z nich – SeneSENSE – będzie wszechstronnym biomarkerem wykrywającym komórki w stanie senescencji. Ta nowa technologia stanie się ważnym narzędziem dla firm badających leki senolityczne, jak również dla naukowców zgłębiających proces starzenia.  Drugi produkt – SeneHEALTH – będzie terapią genową usuwającą komórki w stanie senescencji. Obecnie dostępne dane naukowe wyraźnie wskazują, że terapia senolityczna może  obniżyć zapadalność na wiele chorób wieku starczego.

CellAge zbiera inwestycje w fazie kapitału początkowego poprzez finansowanie społecznościowe mające na celu przeprowadzenie badań w zakresie weryfikacji koncepcji.